Vanemad peavad õpetama lapsi elama maailmas, kus nad ise ei ole elanud
Kasvatusteadlane: Vanemad peavad õpetama lapsi elama maailmas, kus nad ise ei ole elanud
23. dets. 2017
Kuidas suuta olla hea ema?
8. mai 2018
Näita kõiki

Kas lapsevanemaks olemist saab õppida?

Kas lapsevanemaks olemist saab õppida?

Miks lapsed vahel jonnivad või halvasti käituvad? Kas selle taga on teadlik tegevus, allasurutud hirmud, tähelepanuvajadus või midagi muud? Miks õed-vennad pidevalt omavahel kraaklevad ja sellega vanemad endast välja viivad? Miks väikesed lapsed just öösel või nädalavahetusel haigestuvad kui arstiabi kättesaadav ei ole ning milliste võtetega ravida efektiivselt levinumaid haigusi? Oleme lapsevanematena ilmselt kõik seisnud ühe või teise sarnase küsimuse ees.

Vanematena oleme pidevas õppimise protsessis – kasvame koos oma lastega ja nii nagu õpivad nemad meilt, nii õpime meie oma lastelt. Proovides ja katsetades saame teada, mis töötab, mis mitte. Kuid mitte alati. Järjest enam otsivad vanemad teadlikult vastuseid erinevatele kasvatusteemalistele küsimustele, mitte ei oota, et probleem iseenesest üle läheb või talutavaks muutub. Paljud tänased lapsevanemad peavad vanemaharidust, enda kui lapsevanema koolitamist, täpselt sama oluliseks kui gümnaasiumi- või ülikooliharidust. See on rõõmustav, sest tuleb ju enamik tänaseid vanemaid nõukogude perioodist, kus kõiksugu probleemid ja mured olid pigem tabu ja neist palju ei räägitud. Muutuste loomine ühiskonnas ongi pikaajaline protsess ja tuleb tasapisi põlvkondade vahetusega.

Tänaseks oleme teinud edusamme ja vaatame olukordadele silma, tunnistame probleeme ning püüame leida lahendusi. Nii ka laste kasvatamises. 10-aastane kogemus lastevanematele koolituste korraldamisel on näidanud, et huvi erinevate laste tervist ja kasvatamist puudutavate teemade osas on suur. Ka riik on omaltpoolt hakanud võimaldama osalemist erinevates vanemlusprogrammides. Aga nagu on öelnud Eesti kasvatusteadlane Inger Kraav, on vanematel küll eetiline huvi enese harimiseks laste kasvatamise teemadel olemas, kuid igapäevaelu mured on siiski esikohal ja paraku ei leita oma tihedas ajakavas selle jaoks aega.

Olles ise kolme lapse ema, ei ole ma kindel, et lapsevanemaks olemist saab õppida kui ametit. Küll aga olen kindel, et lapsevanemaks saab kasvada koos oma lastega ja seda väikeste sammude haaval. Iga päev veidi teadlikumana ja vähem ärrituvana, kui järelkasv oma tegevusega taas su kannatust proovile paneb. Igal nädalal teadlikult aega võttes kas vanemakoolitusel osalemiseks, veebiloengute kuulamiseks, mõne teaduspõhise kasvatusteemalise artikli või raamatu lugemiseks ja loetu läbimõtlemiseks ja mõtestamiseks. Võib-olla tunned siis enda jonnivas lapses ära tähelepanuvajaduses vaevleva jõnglase ja oma pidevalt kraaklevates teismelistes noored inimhakatised, kellele taoline käitumine on elus toimetulekuks vajalik ettevalmistus.

Meie suurim puudus on ajapuudus. Kiire elutempo röövib lastelt selle kõige olulisema – vanemate tähelepanu. Selle kõige tähtsama, millele toetub lapse hilisem enesekindlus, toimetulek ja sotsiaalsed oskused. Vajaka jääb ajast aidata lastel eakohaselt mõtestada kogetud ebaõiglust või hoolimatust, head ja kurja, reeglite olulisust või ühiskonna toimimise põhimõtteid – ehk mõista maailma. Iga laps, olgu väike või suur, vajab eakohast hoolt ning vanema tuge, et olla ise hea kaaslane, edukas ühiskonnaliige ja tulevane lapsevanem.

Püüdkem leida uuel aastal rohkem aega vanemlike tarkuste omandamiseks ja kinkida nii oma riigile sünnipäevaks palju teadlikke ja tarku vanemaid, kelle peredes kasvavad toredad lapsed, osana aina tugevamast ja ühtsemast ühiskonnast.

 

Anneli Pärlin
vanemakoolitused.ee looja

lasteriided

mänguasjad

lastetooted