VANEMAKOOLITUSED.EE PRIVAATSUSSÄTTED

Kehtib alates 31.03.2017

  1. Vanemakoolitused.ee kuulub MTÜ-le Hiirekese Mängutuba (edaspidi vanemakoolitused.ee) ja müüb koolitusvideote vaatamise võimalust. Vanemakoolitused.ee kontaktid on järgnevad: MTÜ Hiirekese Mängutuba, registrikood 80256340, e-post: info@vanemakoolitused.ee.

  2. Vanemakoolitused.ee tunnustab vajadust kaitsta teilt kogutavaid andmeid ja tagada nende andmete turvalisus. Privaatsussätete eesmärk on teavitada teid sellest, kuidas me käitleme teilt meie kodulehe külastamisel saadud andmeid.

  3. Vanemakoolitused.ee vastab Andmekaitseinspektsiooni turvalise e-poe juhendile.

  4. Vanemakoolitused.ee säilitab ja kasutab sisestatud isikuandmeid (nimi, e-maili aadress) ainult kasutajakonto ligipääsu tagamiseks, tellimuse töötlemiseks ning videokoolituse edastamiseks. Juurdepääs kogutud isikuandmetele on ainult isikutel, kes vajavad seda seoses vanemakoolitused.ee toimimiseks vajalike ülesannete täitmisega. Võite nõuda ebatäpsete andmete parandamist. Vanemakoolitused.ee-l on õigus kuni üks kord poolaasta jooksul edastada kasutajakonto omaniku e-postiaadressile sellise tähtsusega teavet, mille vastu kasutajal on eeldatav huvi; nimetatud teabe saamisest loobumiseks on kasutajal võimalik kasutajakonto kustutada. Muul juhul saadab vanemakoolitused.ee kasutajale uudiskirju ning pakkumisi ainult juhul, kui kasutaja on kasutajakonto tegemisel avaldanud soovi otsepostituse teadete saamiseks. Kasutajal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest vanemakoolitused.ee-le teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

  5. Vanemakoolitused.ee ei müü isikuandmeid kolmandatele isikutele. Siiski võib vanemakoolitused.ee seaduses ettenähtud juhtumitel andmeid jagada järgmiste kolmandate isikutega: Riigiasutused, politsei- või muud regulatiivorganid õigusaktidega ettenähtud turvalisus- ja regulatiivnõuete täitmiseks.

  6. Kui vanemakoolitused.ee korraldab internetiküsitlusi, hoitakse Teie isikuandmed lahus kogutavast vastuste andmestikust. Ka selliseid vastuseid kasutatakse ainult ettevõttesiseses turundustöös ja statistika koostamisel ning neid hoitakse salajas.

  7. Lingid kodulehel. Vanemakoolitused.ee võib kasutada vajadusel linke teistele kodulehtedele. Ehkki vanemakoolitused.ee usub, et viidatavad kodulehed on vastavuses seadusandlusega, ei vastuta vanemakoolitused.ee kolmandate isikute kodulehtede sisu, funktsioonide ega reeglite eest.

  8. Kasutajal on õigus pretensiooni ilmnemisel pöörduda vanemakoolitused.ee poole, saates avalduse e-posti aadressile info@vanemakoolitused.ee või helistada telefonil: +372 52 70 908. Vanemakoolitused.ee vastab kasutaja esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.