Vanemad, olge julged ja nõudlikud!

Kasvatusteadlane Siiri-Liisi Kraav on seisukohal, et vanemad peavad olema valmis võtma vastutuse ning olema lapse silmis ajuti ebapopulaarsed ja nõudlikud. Artikkel uurib, miks see on oluline ning kuidas see aitab kujundada lastele eluks vajalikke oskusi ja väärtusi.

Kasvatusnõustaja Hinnang

Siiri-Liisi Kraav, kes on Perekasvatuse Instituudi lektor, Imago suhteterapeut ja kasvatusnõustaja, kommenteerib spordilaagri juhendaja Tarmo Aldi seisukohti. Ta toob esile, et kuigi paljud vanemad soovivad, et nende lapsed oleksid viisakamad ja töökamad, jääb sageli saavutamata tasakaal, sest vanemad kardavad muutuda laste silmis ebapopulaarseks.

Lastekasvatuse Põhimõtted

Kraav rõhutab, et Aldi seisukohad on õiged - kui lapsed õpivad noorelt, et on kohustusi, mida tuleb täita ka siis, kui need ei meeldi, aitab see neil eluga toime tulla. Ta toonitab, et mitte kõik ei pea alati olema lõbus ja meelepärane, vaid laps peab õppima täitma ülesandeid ka teiste heaks, mis omakorda aitab kaasa täisväärtuslikule ühiskonnale.

Teadlik Kasvatus

Kraav märgib, et teadmine üksi ei anna vanematele vajalikke oskusi. Paljud vanemad, kes nõustuvad nende põhimõtetega, jäävad kinni lõputusse selgitamise lõksu. Kasvatuskirjandus rõhutab küll, et last ei tohiks lihtsalt käskida, vaid talle tuleks selgitada, miks see vajalik on. Kuid Kraavi sõnul unustavad vanemad sageli, et lapsed ei ole lollid.

Kartus Ebapopulaarseks Muutumise Ees

Kraav tõdeb, et paljud vanemad kardavad laste silmis ebapopulaarseks muutumist. Ta rõhutab, et kohustuste täitmine pole alati lõbus, kuid vanemate ülesanne on panna end ebapopulaarsesse rolli, et nõuda jõukohaseid töid ja korraldusi täitmist.

Isiklik Kogemus

Kasvatusteadlane jagab näite ühest kliendist, kolme lapse emast, kes avastas pärast raskuste ületamist, et lastelt koristamise nõudmine oli oodatust lihtsam. See illustreerib, kuidas vanemad peaksid võtma vastutuse ja olema ajutiselt nõudlikud, et kujundada lastes eluks vajalikke tööharjumusi ja kohusetunnet.

Kokkuvõte

Siiri-Liisi Kraav paneb südamele, et vanemad peavad olema valmis muutuma hetkeks lapse silmis ebapopulaarseks ja nõudlikuks. Sel viisil kasvavad lapsed üles armastades oma vanemaid ka nõudlikena ning arendavad välja eluks vajalikud tööharjumused ja kohusetunne. Kasvatus on pikk ja mitmekesine teekond, kuid selle tulemused mõjutavad oluliselt laste tulevikku ja nende panust ühiskonda.