Kes me oleme?

Lapsevanematele mõeldud koolitusportaal on välja kasvanud Hiirekese Perekeskusest Keilas, kus oleme just vanematele mõeldud koolitusi korraldanud juba aastaid.

Viimased paar aastat on vanemad tundnud huvi, ehk on loengutel võimalik osaleda näiteks Skype’i vahendusel või vaadata videosalvestusi. See andiski tõuke luua portaal, mille jaoks on valminud erinevad videokoolitused lapse tervise ja kasvatuse teemadel. Lapsevanematele kõige enam huvi pakkuvad valdkonnad selgitasime välja veebiküsitluse teel ja nii käsitlevad valminud koolitusvideod just neid laste kasvatamise või tervisega seotud aspekte, mille kohta kõige rohkem teavet sooviti.

Koolitusvideote puhul on tegemist teaduspõhiste teemakäsitlustega, kus oma teadmisi jagavad meditsiini ja kasvatusteaduste valdkondade spetsialistid. Loengud valmisid koostöös Eesti Lastearstide Seltsi ja Perekasvatuse Instituudi ning mitmete tunnustatud koolitajatega.

Kuna tegemist on areneva portaaliga, siis ootame teie tagasisidet juba olemasolevate teemade kohta, eriti aga selles osas, milliseid loenguid sooviksite siit veel leida. Just lapsevanemate endi soovid on uute teemade valimisel peamiseks sisendiks.

Portaal toimib veebipoe põhimõttel. Vaatamisõiguse ostmiseks tuleb luua kasutajakonto, kus pärast ostu sooritamist on loeng videona vaadatav ja audioversioonina kuulatav poole aasta jooksul pärast ostu sooritamist. Pika koolitusvideo juures on ka viited lugemissoovitustega ning mitmed loengud sisaldavad fotosid või slaide.

Koolitusportaali loomist on toetanud SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.