Eesti Vanemate Nõudlus Koolituste Järele

Eesti keelt kõnelevate vanemate seas on märgatav nõudlus koolituste järele, eriti laste vaimse tervise ja kasvatamise valdkonnas, selgus hiljutisest uuringust. Uuring näitas, et 74% vanematest soovib osaleda laste vaimset tervist käsitlevatel koolitustel, samas kui 20% tunneb suurimat huvi laste füüsilise tervise vastu.

Populaarsed Teemad ja Nõutud Informatsioon

Vanemad väljendasid soovi saada infot mitmete teemade kohta, sealhulgas laste käitumisraskused, stress ja depressioon, hirmud, tähelepanu ja aktiivsuse häire (ADHD), ning koolikiusamine. Millised on vanemate prioriteedid ja milliseid teemasid nad kõige enam ootavad?

Anneli Pärlin: Kogemus Koolituste Korraldamisel

Anneli Pärlin, kes on juba kümnendat aastat vanematele koolitusi korraldanud ja hiljuti käivitas vanematele suunatud videokoolituste portaali, jagab oma kogemusi. Millised on tema tähelepanekud ning kuidas on uuringu tulemused seotud platvormi videovaatamise statistikaga?

Videokoolituste Populaarsus ja Teemade Esiletõus

Koolitusportaali videovaatamiste statistika kinnitab uuringu tulemusi. Milline on kõige populaarsem loeng ja miks see käsitleb käitumisprobleeme? Kuidas peegeldab see vanemate teadlikkuse kasvu ning miks on vajalik suurendada teadlikkust käitumisraskuste ennetamisest ja lahendamisest?

Eelistatud Teemad Vanemate Silmis

Millist teavet soovivad vanemad saada laste vaimset tervist puudutavatel teemadel? Käitumisraskuste kõrval on tähtsal kohal laste stress ja depressioon, hirmud, ADHD, koolikiusamine ning sotsialiseerumine lasteaias või koolis. Mis on vanemate prioriteedid ja milliseid koolitusi nad ootavad?

Füüsilise Tervise Teemad ja Vanemate Mured

Millised on vanemate peamised mured seoses laste füüsilise tervisega? Uuring toob esile huvi laste toitumise vastu, sealhulgas küsimused sellest, kuidas julgustada lapsi sööma, toitumishäired ja talumatused ning erinevad haigusseisundid, kehaline aktiivsus ja traumad.

Vanemate Huvi Erinevate Vanuserühmade Koolituste Vastu

Milline on vanemate huvi erinevate vanuserühmade koolituste vastu? Uuring näitab suurimat huvi koolituste vastu laste vanuses 1-3 aastat ja 7-12 aastat. Millised on vanemate ootused ja millises vanuses lastega seotud küsimustes nad kõige enam abi vajavad?

Koolituste Vormid: Veebis või Auditooriumis?

Milline on vanemate eelistatud koolitusvorm? Enamik eelistab videokoolitusi veebis, kuid miks on ka neid, kes eelistavad auditooriumiloenguid? Millised on eelised ja puudused mõlemal koolitusviisil ning kuidas need vastavad vanemate vajadustele?

Vanemakoolitused.ee: Terviklik Platvorm Vanematele

Mis on Vanemakoolitused.ee ja kuidas see pakub vanematele väärtuslikku teavet laste tervise ja kasvatamise teemadel? Kuidas on see platvorm saanud toetust SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt?

Kokkuvõte ja Tulevikuperspektiivid

Uuringu tulemused ja vanemate ootused koolituste suhtes annavad aimu vajadustest ja suundadest laste tervise ja kasvatamise valdkonnas. Kuidas saavad koolitused vastata nendele ootustele ning millised on tulevikuperspektiivid lastevanemate harimisel ja toetamisel?