Mida teha, et laps kuulaks sõna
Mida teha, et laps kuulaks sõna?
9. juuli 2017
Vanemad peavad õpetama lapsi elama maailmas, kus nad ise ei ole elanud
Kasvatusteadlane: Vanemad peavad õpetama lapsi elama maailmas, kus nad ise ei ole elanud
23. dets. 2017
Näita kõiki

Lastevanemad vajavad enim koolitusi laste vaimse tervise ja kasvatamise teemadel

Lastevanemad vajavad enim koolitusi laste vaimse tervise ja kasvatamise teemadel

Eesti keelt kõnelevate lastevanemate seas läbi viidud küsitlus näitas, et 74% vanematest sooviksid osaleda laste vaimset tervist puudutavatel koolitustel ning 20% tunnevad enim huvi laste füüsilise tervise teemade vastu. Kõige enam sooviksid vanemad infot just laste käitumisraskuste, stressi ja depressiooni, hirmude, aktiivsus- ja tähelepanuhäire ning koolikiusamise kohta.

Juba 10 aastat lastevanematele koolitusi korraldanud ja tänavu vanematele suunatud videokoolituste portaali avanud Anneli Pärlini sõnul kinnitab tulemus koolitusportaali videovaatamiste statistikat. “Meie kõige populaarsem loeng käsitleb käitumisprobleeme, kus eripedagoog-kasvatusnõustaja Lii Lilleoja räägib, mis võib olla nende probleemide põhjuseks ja millal peaks abi otsima. Et just see loeng meil kõige vaadatumaks on osutunud, viitab ka meedias palju räägitud käitumisraskuste kasvule. Aga mis ehk veelgi tähtsam – see viitab lastevanemate teadlikkuse tõstmise vajalikkusele. Miks need probleemid tekivad, kuidas neid saaks ennetada ja kuidas lapsi aidata, selles osas on vanemate informeeritus endiselt vähene,” märkis Anneli Pärlin.

Ta tõi välja, et laste vaimset tervist puudutavate teemade osas soovivad vanemad enim infot käitumisraskuste kohta, samuti laste stressi ja depressiooni, hirmude, aktiivsus- ja tähelepanuhäire, koolikiusamise, lasteaias või koolis sotsialiseerumise ning suhete kohta lahku läinud peres. Samuti võtaksid vanemad osa koolitustest, kus käsitletaks selliseid kasvatuslikke teemasid nagu piiride seadmine ja enesekehtestamine, samuti karistamine, viha taltsutamine, aga ka tunnustamine ja motiveerimine.

Olulisemate laste füüsilist tervist puudutavate teemadena tõid vanemad küsitluses kõige enam välja laste toitumise teema – kuidas saada laps sööma ja kui palju peaks laps sööma, mis on toitumishäired ja toidutalumatus ning kuidas nendega toime tulla. Samuti soovisid vanemad rohkem infot erinevate haigusseisundite, laste kehalise aktiivsuse ja traumade kohta.

Kõige enam tunti huvi koolituste vastu, mis puudutavad lapsi vanuses 1-3 aastat (31%) ja 7-12 aastat (25%). Neile järgnesid vanusegrupid 3-4 aastat, 5-6 aastat, 0-1 aastat, 13-16 aastat ja 16 ning vanemad.

250 lapsevanema seas läbi viidud küsitlusest selgus, et valdav enamik eelistaks videokoolitusi veebi vahendusel, kuna laste ja töö kõrvalt on keeruline auditooriumiloengutel kohal käia. Veebis vaatamiseks saab vanem aga ise valida sobiva aja ja koha. Siiski pooldas 40% vastanutest auditooriumiloengut ning selle peamiste eelistena toodi välja vahetu kontakt koolitajaga ning võimalus esitada lisaküsimusi ja kuulda ka teiste vanemate kogemusi sarnase mure lahendamisel. Auditooriumi puhul toodi miinustena välja, et tihti ei toimu koolitused kodukoha lähedal ja kaugemale sõitmiseks puudub aeg ning võimalus.

Vanemakoolitused.ee on videokoolituste portaal lastevanematele laste tervise ja kasvatamise teemadel, kus koostöös Eesti lastearstide ja kasvatusteaduse spetsialistidega on valminud teaduspõhised videokoolitused. Koolitusportaali loomist on toetanud SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Logi sisse

Kaotasid parooli?

Loo konto?